ALES Sınav Bilgileri

1. ALES’E KİMLER GİREBİLİR?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

2. SORU DAĞILIMI

Sayısal 1 : 40

Sayısal 2 : 40

Sözel 1    : 40

Sözel 2    : 40

3. PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN TESTLER

Sayısal bölüm öğrencisi :  Sayısal 1, Sayısal 2 ve   Sözel 1 testlerini çözecektir.

Eşit ağırlık öğrencisi       :  Sayısal 1, Sayısal 2 ve   Sözel 1 testlerini çözecektir.

Sözel öğrencisi                :  Sayısal 1, Sözel   1 ve   Sözel  2 testlerini çözecektir.

4. KAÇ PUAN ALMALIYIM?

Lisans Üstü Eğitim hedefleyenlerin ALES’ten 55 ve üzeri puan almaları gerekir.

Üniversite kadrolarında  görev almak isteyenlerin ALES’ten 70 ve üzeri puan almaları gerekir. Ancak başvurulacak üniversiteye göre puanlar daha da yukarı çıkabilmektedir.

5. ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir

6. ALES’E BİRDEN FAZLA KEZ GİRDİM. SON ALDIĞIM PUAN MI YOKSA EN YÜKSEK PUAN MI GEÇERLİ? 

Birden fazla kez ALES’e girmiş olanlar geçerlilik süresi içerisinde istedikleri sınav sonucunu kullanabilirler. En son girilen ALES puanını kullanma zorunluluğunuz yoktur. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek puana sahip olan ALES sonucu kullanılabilir.

7. DEĞERLENDİRME VE PUAN HESAPLAMASI

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, ilgili testte yer alan sorulardan herhangi birini işaretleyen tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

   Sayısal-1 SP Sayısal-2SP Sözel-1 SP Sözel-2 SP
 Sayısal AP        0,35       0,35

    0,30

         –
 Sözel AP        0,20     0,40       0,40
 Eşit AP        0,40       0,20     0,40          –
İletişim

ADRES : Meşrutiyet Mh. Atatürk Bulv. No:127 K:9 Selcan İş hanı 06420 Çankaya/Ankara

TELEFON: 0312 433 72 13                   

GSM: 0 555 801 00 06                    

E-MAİL : bilgi@baskentkariyer.com.tr