Sayıştay

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Kampı 24 Nisan' da Başlıyor!

Ders Programı

ANAYASA İDARE HUKUKU  30 SAAT
MEDENİ HUKUK  20 SAAT
BORÇLAR HUKUKU 30 SAAT
TİCARET HUKUKU 20 SAAT
MALİYE 40 SAAT
İKTİSAT 40 SAAT
MUHASEBE  40 SAAT
 TOPLAM:   220 SAAT

5 adet gerçek sınav formatına uygun deneme sınavı

Her dersten konu anlatımlı kitaplar ve soru bankası

Mülakata yönelik hazırlanmış seminer

Her ders sonunda konu tarama ve performans testleri

Sayıştay Denetçiliği Bilgileri

SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ

Sınava ilişkin bilgiler

Hangi bölümler sınava girebilir?

Hukuk mezunları

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)bölümü mezunları

Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakültesi Mezunları

Açıköğretim İİBF mezunları

Giriş şartları neler?

Sınava katılacakların

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen genel nitelikleri taşımaları,

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadı ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmaları,

c) Eleme sınavının yapılacağı 1 Ocak 2018 tarihinde 35 (Otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmaları,

d) Sağlıkla ilgili, Denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumunun olmaması,

Şarttır.

Sınava kaç kere girilebilir?

Sayıştay giriş sınavının yazılı veya mülakatına ıkı kez girdiği halde kazanamayanlar bir daha sınava giremezler.

KPSS puanına gerek var mı?

Hayır. Sayıştay Denetçiliği sınavı için KPSS puanına gerek yoktur. Doğrudan sınava başvuru yapılabilir. Önemli olan ilgili bölümlerden mezun olmaktır.

Sınav kaç aşamalı yapılıyor?

Sayıştay Denetçiliği sınavı 3 aşamalıdır:

1- Eleme Sınavı: ÖSYM Başkanlığı tarafında yapılır. Çoktan seçmeli (test) usulü olup, 5 şık yer almaktadır ve 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

2- Kurum Sınavı: Sayıştay tarafından yapılır. Klasik sınav formatındadır

3- Sözlü Sınav: Sayıştay tarafından yapılır. 70 puan ve üstü alanlardan alınacak kadro sayısının 3 katı aday mülakata çağrılır.

Sınav konuları nelerdir?

1- Eleme Sınavı: Anayasa Hukuku (3 soru), İdare Hukuku (3 soru), Medeni Hukuk (3 soru), Borçlar hukuku (3 soru), ticaret hukuku (3 soru), maliye (15 soru), İktisat (15 soru), MUHASEBE (15 soru) Türkçe (8 soru), matematik (7 soru), coğrafya (4 soru), tarih, vatandaşlık (5 soru), güncel bilgiler (5 soru).

2- Kurum sınavı : Hukuk, Maliye, iktisat, Kompozisyon, Ticaret Hukuku ve Muhasebe alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır. Bu sınavda ticaret ve muhasebe dersleri seçmelidir.