Sıkça Sorulan Sorular

Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için ihdas edilmiş kadrolar olarak tanımlanmıştır (Örneğin, Müfettiş ve Uzman Yardımcısı, Stajyer Kontrolör, vs ).

KPSS-A kadroları temel olarak İİBF, Hukuk, SBF, İktisat ve İşletme Fakültesi mezunlarına yöneliktir. Sadece çok az sayıda kurum bu fakülteler dışındaki fakülte mezunlarının da başvurularını kabul etmektedir. Bu kurumların hangi kurumlar oldukları, başvuru kılavuzunda yer almıştır.

Bu kadroları tercih edecek adayların KPSS’ye girmelerini müteakip ilgili kurumlarca yapılacak sınavlarda da başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınavlar ve aranılan özel şartlar hususunda ilgili kurumlarca yapılacak ilanların takip edilmesi gerekmektedir.

Başkent Kariyer ‘den kamu kurumları ile ilgili daha ayrıntılı rehberlik hizmeti alabilirsiniz.

Kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanmıştır. (Örneğin, mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi v.b.)

Mühendislikten teknikerliğe, memurluktan hemşireliğe, mimarlıktan avukatlığa kadar atama yapılacak tüm kadrolara KPSS-B sınav sonucuna göre atama yapılmaktadır.A grubu dışındaki tüm kadrolar B grubu kadrolar olup, bunlar için yapılan sınava da KPSS-B denilmektedir.

Bu kadrolara ilk defa atanacak personelin ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde adı geçen Kurumca bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.

Genellikle taban puan uygulaması KPSS-A grubu kadrolar için uygulanmaktadır.

KPSS-B Grubu kadrolara başvurabilmek için Yönetmelikte belirli bir puan sınırı getirilmemiştir. Bu nedenle KPSS-B grubu boş kadrolarına sınava giren tüm adaylar başvurabilecektir. Yayımlanan kadrolar çok sınırlı olduğundan her adaya 15 tercih hakkı tanınacağı hususları göz önüne alındığında yüksek puan almayan adaylarının pek bir şansı yok.Bu yüzden sınava iyi bir şekilde hazırlanılmalı ve daha önce çıkmış tüm sorular mutlaka gözden geçirilmelidir.

Mühendis kadrolarına yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS-B’ye girmektedir. Buna göre mühendis kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacaklardır. Bu kadrolar için adayların yabancı dil veya pazar günü oturumlarına katılmalarına gerek yoktur.

Diğer taraftan, alım yapılan ve KPSS-A olarak adlandırılan bazı müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına mühendislik fakültesi mezunlarının da başvurusu kabul edilmektedir.

Bilindiği üzere sınav ve yerleştirme iki farklı durumdur. Sınav yapıldıktan belli bir zaman geçtikten sonra yerleştirmeler yapılır. Bazı adaylar ise bu esnada askerde olabilmektedir. Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) göre kamuda bir işe yerleştirilen, ancak asker olduğu için ataması yapılamayan adayların artık atama hakkı kaybolmayacak.

Daha önce KPSS sonucu bir kamu kurum ve kuruluşuna yerleştirilen, ancak askerde oldukları için ilgili kurumlarca atamaları yapılamayan veya atamaları yapıldığı halde askerde oldukları için süresi içinde göreve başlayamayanların atamaları iptal ediliyordu.

Devlet Personel Başkanlığı da, bu durumda olan adaylarla ilgili net bir görüş ortaya koymuyordu. Başkanlık, bu konuda önemli bir tavır değişikliğine gitti ve ”merkezi yerleştirme işlemi neticesinde herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna yerleştirilen, ancak yerleştirildiği tarihte askerde olması sebebiyle ataması yapılamayan adayların askerlik görevlerini bitirmelerini müteakip, yerleştirildikleri kurumlara müracaat etmeleri halinde atamalarının yapılması gerektiğini” yönünde görüş bildirdi.

KPSS\’de Çıkan Dersler ve Dağılımları
Cumartesi Sabah

Genel Yetenek (Matematik,Geometri,Türkçe) Genel Kültür (Tarih,Coğrafya,Vatandaşlık)

Pazar Sabah

Hukuk, İktisat, İşletme, Muhasebe, Maliye

Pazar Öğleden Sonra

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler.

KPSS A Grubu İktisat Ders Konuları ve Dağılımları

1) İktisadi Doktrinler Tarihi %5

2) Mikro İktisat %30

3) Makro İktisat %30

4) Para – Banka – Kredi %20

5) Uluslararası İktisat %5

6) Kalkınma Büyüme % 5

7) Türkiye Ekonomisi %5

 

KPSS A Grubu İşletme Ders Konuları ve Dağılımları

1) Temel Kavramlar %10

2) Yönetim ve Organizasyon %25

3) Üretim Yönetimi %25

4) Pazarlama Yönetimi %20

5) Finansal Yönetim %20

 

KPSS A Grubu Maliye Ders Konuları ve Dağılımları

1) Maliye Teorisi %10

2) Kamu Gelirleri %15

3) Kamu Giderleri %15

4) Kamu Borçları %15

5) Bütçe %15

6) Vergi Hukuku %15

7) Maliye Politikası %15

 

KPSS A Grubu Hukuk Ders Konuları ve Dağılımları

1) Anayasa Hukuku %10

2) İdare Hukuku ve İdari Yargı %15

3) Ceza Hukuku %15

4) Medeni Hukuku %15

5) Borçlar Hukuku %15

6) Ticaret Hukuku %15

7) İcra ve İflas Hukuku %15

 

KPSS A Grubu Muhasebe Ders Konuları ve Dağılımları
1) Genel Muhasebe %70

2) Mali Tablolar Analizi %15

3) Ticari Aritmetik %10

4) İhtisas Muhasebesi %5

 

KPSS A Grubu Ekonometri Ders Konuları ve Dağılımları

1) Ekonometri Tahmin ve Tahmin Ediciler %15

2) Tahmin sonuçlarının ekonomik ve istatistiksel olarak değerlendirilmesi,hipotez testleri %15

3) Kukla Değişkenler ve Bağımlı Değişkenin Öngörüsü %10

4) İçsel Bağlantı Sorunu %15

5) Değişen Varyans ve Çoklu Bağlantı Sorunları %10

6) Tanımlama Sorunu ve Dağıtılması %10

7) Eşanlı Denklem Sistemleri %15

8) Zaman Serisi Modellemesi %10

 

KPSS A Grubu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ders Konuları ve Dağılımları

1) İş Hukuku %20

2) Sosyal Güvenlik Hukuku %25

3) Çalışma Ekonomisi %45

4) Yönetim ve Çalışma Psikolojisi %5

5) Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi %5

 

KPSS A Grubu Kamu Yönetimi Ders Konuları ve Dağılımları

1) Siyaset Bilimi %15

2) Anayasa %15

3) Hukuk %10

4) Yönetim Bilimi %15

5) Yönetim Hukuku %15

6) Kentleşme ve Çevre Sorunları %15

7) Sosyoloji % 5

8) Türk Siyasal Hayatı ( Osmanlıdan günümüze siyasal olaylar ) %10

 

KPSS A Grubu İstatistik Ders Konuları ve Dağılımları

1) Olasılık-Matematiksel İstatistik %15

2) Yöneylem Araştırması (Karar ve oyunlar kuramı dahil) %10

3) Çok Değişkenli Analizler %10

4) Parametrik Olmayan Testler %5

5) Uygulamalı İstatistik %15

6) Zaman Serileri %5

7) Deney Tasarımı %5

8) Örnekleme (Araştırma teknikleri anket düzenleme dahil) %10

9) Sayısal Çözümleme %5

10) Doğrusal Cebir %10

11) Regresyon Analizi %10

 

KPSS A Grubu UluslarArası İlişkiler Ders Konuları ve Dağılımları

1) Uluslararası İlişkiler Teorisi %35

2) Uluslararası Hukuk %35

3) Siyasi Tarih %30