ANKARA KPSS A KURSU

Ankara ‘nın En İyi KPSS A Kursu!

Ankara ‘da öğrenciler üniversite son sınıfta yada mezuniyet sonrası KPSS hazırlık sürecine başlamaktadırlar. Yüksek maaşlı uzman kadrolar özellikle İİBF bölümü öğrencilerinin gözdesi haline gelmiştir. Ancak bahsettiğimiz süreç her geçen gün daha zor hale gelmektedir. Bu sabır ve azim isteyen yolda doğru KPSS kursu seçimi en önemli kriterdir.

Tecrübeli ve Uzman Kadro!

Başkent Kariyer, 2000 yılından bu yana Ankara ‘da KPSS A kurslarını uzman akademisyen ve öğretici kadrosu ile sürdürmektedir. Kitap yazan hocalardan ders alacaksınız! Ankara ‘nın en iyi KPSS kursu olmamızın altın anahtarı hocalarımız! Kendi kitabını yazan, konulara, soru türlerine ve güncel bilgilere hakim kadromuzdan ders alın ve kazanan siz olun!

Ankara kpss a kursu infografik kurs özellikleri

Kurs Başlangıç Tarihleri

Başlangıç Tarihi

Grup İsmi

Kontenjan

3 Eylül 2018

Hafta İçi Sabah

Dolu

17 Eylül 2018

Hafta İçi Sabah

Dolu

8 Ekim 2018

Hafta İçi Sabah

Dolu

15 Ekim 2018

Hafta İçi Sabah

Dolu

22 Ekim 2018

Hafta İçi Sabah

Dolu

 3 Aralık 2018

Hafta İçi Sabah

Açık

15 Eylül 2018

Hafta Sonu

Açık

Kurs Bilgileri

 • Her dersten konu anlatımlı kitaplar ve soru bankası.
 • Her ders sonunda konu tarama ve performans testleri.
 • 25 Adet gerçek sınav formatına uygun deneme sınavı.
 • Toplamda 865 saatlik kurs programı uygulanır.
 • Dersler BAŞLA-BİTİR tekniğine göre ilerler.
 • Rehberlik ve KPSS danışmanlığı.
 • Sınav sonrası mülakatlara hazırlık semineri.
 • Sınav sonrası mülakatlara yönelik kaynaklar.
 • Öğrenci takip sistemi.
 • Ders programı ve ders takip sistemi.
 • SMS bilgilendirme sistemi.

Ön Kayıt Formu

Kadromuz

Ders İsmi Hoca İsmi Ders Saati
MALİYE MEHMET ZAKİR ERİN 70
MUHASEBE FERHAT YILDIZ 80
İKTİSAT HİLMİ HOCA,    EMRE OKUTAN, ALPER HEKİMOĞLU 195
MUHASEBE FERHAT YILDIZ ( NUMERUS’UN YAZARI) 80
ANAYASA HUKUKU KEREM TEKEŞ 25
İDARE HUKUKU VE İDARİ YARGI BİLAL HOCA 32
MEDENİ HUKUK SONER DALKIRAN 35
BORÇLAR HUKUKU SONER DALKIRAN 24
TİCARET HUKUKU OĞUZHAN HOCA 32
İCRA-İFLAS HUKUKU NEZİHA HATUN 24
CEZA HUKUKU KEREM TEKEŞ 32
GYGK PROGRAMI
TÜRKÇE FERHAT KAYACAN 30
MATEMATİK AHMET TÜMER,           ABDULKADİR ÖNER 100
TARİH BEKİR ÇELİK 60
COĞRAFYA BİNALİ TOPRAKÇI 40

KPSS HAKKINDA GENEL BİLGİLER

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak, 2002 yılında yürürlüğe giren Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmek maksadıyla yürürlüğe girmiştir. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ilk olarak 1999 yılında Devlet Memurluğu Sınavı (DMS), 2001 yılında Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı (KMS) olarak yapılmakta iken, 2002 yılında yürürlüğe giren Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adıyla yapılmaya başlanmıştır.

KPSS KPSS‐A, KPSS‐B ve KPSS‐Öğretmenlik olmak üzere temelde üçe ayrılmaktadır. Kamu kurumlarının müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları KPSS‐A, diğer tüm kadrolar ise KPSS‐B olarak tanımlanmaktadır. Öğretmen alımlarına yönelik sınav ise KPSS Öğretmenlik olarak adlandırılmaktadır. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu kadro ve görevlere atanacak adaylar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar.

KPSS A GRUBU KADROLAR

Başbakanlık, bakanlar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, atanacak adayların ön elemesi için, müfettiş, uzman, denetmen yardımcılıkları, kontrolör ile kaymakam adaylığı kadrolarına A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınava da KPSS‐A denmektedir.

Bu kadrolara genel olarak SBF, Hukuk, iktisat, İİBF ve işletme Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup, nadiren de olsa bazı kurumlar mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, uzman yardımcılığı ve kontrolör kadro|arına başvurabilmelerine imkan tanımaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekmektedir: KPSS‐A kadroları temel olarak İİBF, Hukuk, SBF, İktisat ve İşletme Fakültesi mezunlarına yöneliktir. Sadece çok az sayıda kurum, bu fakülteler dışındaki fakülte mezunlarının da başvurularını kabul etmektedir.

Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen‐Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendislerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Mühendislik, mimarlık, fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır. Kamu kurum ve kuruluşları, (A) grubu olarak nitelenen kadrolarına personel seçimini, esas olarak kendi mevzuatına göre yapacakları giriş sınavı ile gerçekleştirir.

Ancak, kendi mevzuatında hüküm bulunmak kaydıyla KPSS puanları, giriş sınavı yapılmadan da ilgili omu kurum ve kuruluşlarınca, doğrudan (A) grubu kadrolara atama için kullanılabilir. Adayların öncelikle KPSSʹYE girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban Duanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları şarttır. Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro ve Pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır. KPSS‐A kadrolarına başvuracak adaylar başvuru yapmak istediği Kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarında belirtilen görevlere ilişkin giriş sınavı şartlarında belirtilen KPSS puan türü ve asgari puanı almak zorundadır.

A grubu ise GENEL YETENEK ve GENEL KÜLTÜR testinin yanı sıra, YABANCI DİL, İKTİSAT, HUKUK, MUHASEBE, MALİYE, İŞLETME, KAMU YÖNETİMİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER, İSTATİSTİK, EKONOMETRİ, ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER gibi mesleki testler uygulanır. Öğretmenlik için sınava girecek adaylara ise; GENEL YETENEK ve GENEL KÜLTÜR testinin yanı sıra, EĞİTİM BİLİMLERİ testi de uygulanır. A Grubu kadrolarına sadece Lisans mezunları girebilmektedir. B Grubu kadrolarına ise; Orta Öğretim,Ön lisans ve Lisans mezunları girebilmektedir.

KPSS‐ A YAŞ SINIRI

KPSS ‐ A için 35 yaştan gün almamış olma şartı aranmaktadır.

A GRUBU KADROLARININ GÖREV ALABİLECEKLERİ KAMU GÖREVLERİ NELERDİR?
Üst Kurullar (Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar)

 1. → BDDK Bankalar Yeminli Murakıplığı
 2. → BDDK Bankacılık Uzman Yardımcılığı
 3. → TMSF Uzmanlık
 4. → Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı
 5. → Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı
 6. → Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Uzman yardımcılığı
 7. → Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Uzman Yardımcılığı

Merkez Bankası

 1. → Araştırmacı
 2. → Müfettiş Yardımcısı
 3. → Uzman Yardımcılığı

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

 1. → Hazine Uzman Yardımcılığı
 2. → Sigorta Denetleme Kurulu Aktüer Yardımcısı
 3. → Sigorta Denetleme Kurulu Uzman Yardımcılığı
 4. → Hazine Kontrolü

Maliye Bakanlığı

 1. → Vergi Müfettişliği
 2. → Maliye Uzman Yardımcılığı
 3. → Devlet Gelir Uzmanları,
 4. → Vergi İstihbarat Uzmanları
 5. → Gelir Uzman Yardımcılığı
 6. → Defterdarlık Uzman Yardımcılığı
 7. → Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı

Sosyal Güvenlik Kurumları

 1. → Uzman Yardımcılığı
 2. → SGK Müfettiş Yardımcısı

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları

Adalet Bakanlığı

 1. → İdari Yargı Hakimliği
 2. → Adli Yargı Hakimliği

Başbakanlık

 1. → Başbakanlık Uzman Yardımcılığı
 2. → Planlama Uzman Yardımcılığı
 3. → Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı
 4. → Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı
 5. → Başbakanlık Müfettişliği
 6. → Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçiliği

Sayıştay Denetçiliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 1. → Müfettiş Yardımcısı
 2. → Stajyer Kontrolör

İçişleri Bakanlığı

 1. → Kaymakam Adayı
 2. → İl Planlama Uzman Yardımcılığı
 3. → Dernekler Denetçi Yardımcısı
 4. → Göç Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 1. → İş Müfettiş Yardımcısı
 2. → Uzman Yardımcılığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzman Yardımcılığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 1. → İş Müfettiş Yardımcısı
 2. → Uzman Yardımcılığı
 3. → Avrupa Birliği Bakanlığı
 4. → Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı
 5. → Ekonomi Bakanlığı
 6. → Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı